Нові вимоги до висотних будинків: клас енергоефективності не нижче «В»

Відповідно до європейського законодавства при проектуванні висотних будівель і споруд вимагається передбачати клас енергоефективності не нижче «В».

 при проектуванні висотних будівель і споруд вимагається передбачати клас енергоефективності не нижче «В»

В нових державних будівельних нормам щодо проектування висотних будинків (ДБН В.2.2-24:20ХХ «Висотні будинки і комплекси») передбачено клас не нижче “В”. Економія енергоресурсів повинна скласти близько 40%.

Поточні норми по енергоефективності для проектування висотних будинків застарілі і не відповідають сучасним вимогам і технологіям.

23 липня 2018 року вступив в дію новий закон щодо енергоефективності будівель, який впровадив європейські вимоги до енергозбереження. Були запроваджені класи енергоефективності будівель від A до G. Згідно з проектом нового ДБН, теплотехнічні характеристики висотних будинків мають відповідати класу енергетичної ефективності не нижче В, встановлених у ДБН В.2.6-31. 2016 «Теплова ізоляція будівель».

Системи внутрішнього теплопостачання висотних будинків будуть ділитися на зони по висоті будинку. Для вбудованих приміщень мають передбачатися окремі системи опалення.

Установа, яка розробила новий документ – ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва».

Leave a Reply