Енергоаудит: цілі, призначення, порядок проведення

Фото тепловізійного обстеження енергоаудит.

Енергоаудит – перший крок на шляху до енергоеффективності. З нього все тільки починається. Він вказує напрямок руху до енергозберення та встановлює програму дій.

Цілі енергоаудиту

Енергоаудит або енергетичне обстеження – процес атестації ефективності енергетичного споживання будівлею або підприємством.

Мета енергоаудита полягає в оцінюванні поточних показників енергоефективності, виявленні джерел нераціонального енергоспоживання та втрат енергії, визначенні потенціалу енергозбереження та розробці комплексного плану з підвищення енергоефективності.

Енергоаудит проводится незалежним спеціалістом, не пов’язаним діловими або особистими відносинами із замовником. Він оцінює поточну енергоефективність споживання та розробляє план його покращення. Вся процедура оплачується замовником енергоаудиту.

Обов’язковій сертифікації енергетичної ефективності підлягають наступні об’єкти:

 • об’єкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту, які за класом відповідальності належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками;
 • будівлі з площею опалення понад 250 м2, у приміщеннях яких розташовані органи державної влади і які часто відвідують громадяни;
 • будівлі органів місцевого самоврядування з опалюваною площею понад 250 м2;
 • будівлі, в яких здійснюється термомодернізація за рахунок державної допомоги і які планують досягти класу енергоефективності не нижче мінімальних вимог енергоефективності для даних будівель.

Порядок проведення енергоаудиту

Енергоаудит складається із кількох стадій:

 1. Енерготехнологічне обстеження – перевірка документації (договорів енергопостачання, статистика споживання, плани ремонтних робіт і т.д.), оцінка стану та ефективності обладнання енергообробки та енергоспоживання, збір даних для енергетичної сертифікації;
 2. Складання енергетичного сертифікату – сортування зібраних даних, заповнення інформації щодо поточного стану енергоспоживання, оцінювання енергоефективності будівлі;
 3. Розробка програми енергозбереження – визначення проблемних зон та підбір рішень, складання плану впровадження інноваційних, енергозберігаючих технологій.

Тепловізор на смартфоні для енергоаудиту.

Результат енергоаудиту – складання енергетичного паспорту

В енергетичному сертифікаті будівлі зазначають наступні дані:

 • адреса оціненої будівлі;
 • клас енергетичної ефективності;
  відомості про призначення і конструкцію будівлі (площу, кількість поверхів, об’єм тощо);
 • мінімальні вимоги до енергоефективності будівлі визначеного типу;
 • фактичні та/або проектні характеристики інженерних систем та огороджувальних конструкцій будівлі;
  питоме енергоспоживання будівлі (не стосується новобудов);
 • технічно та економічно обґрунтовані рекомендації щодо забезпечення або підвищення рівня енергоефективності будівлі та заходи, які необхідно здійснити для реалізації вказаних рекомендацій;
 • інформація про енергоаудитора, який склав сертифікат (серія та номер кваліфікаційного атестата);
 • оцінка рівня викидів парникових газів.

Замовити кваліфікований енергоаудит можна на сайтах компаній, які спеціалізуються на розробці та впровадженні енергоефективних розробок та технологій.

Leave a Reply